Vaclav Klaus stelt boek ‘Volksverhuizing’ voor

Een voormalig Europees president die waarschuwt voor de gevolgen van de migratie die we al jaren kennen: het is geen vanzelfsprekendheid in dit politiek correct tijdsgewricht. Vaclav Klaus, de man die destijds aan de wieg stond van de opdeling van Tsjechoslowakije, doet het zonder schroom. Volksverhuizing is de juiste term, benadrukt hij. En je moet al een hele tijd teruggaan om iets van dergelijke omvang in de Europese geschiedenis terug te vinden. We weten hoe dat voor het Romeinse Rijk is afgelopen…

Waar eindigt de lengte van een pamflet om van een boek te spreken? Wellicht is de discussie even complex als het geslacht der engelen, maar anders dan deze voor sommigen (ooit) erg cruciale vraag, raakt het boek/pamflet van de voormalige Tsjechische premier én president wel degelijk een essentieel punt. Terwijl aan het Hof van de Basileus de Grieken argumenteerden over dat engelenvraagstuk op een moment dat de Turken de stad innamen, heeft Klaus het net over iets gelijkaardigs. De man heeft een stevige franc-parler en lak aan politieke correctheid, wat niet evident is voor iemand die de hoogste politieke echelons beklommen heeft.

Migratie en massamigratie

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, schreef Goethe, en meer dan een korte persconferentie in de – letterlijke – catacomben van het Vlaams Parlement was niet nodig om zijn punt te maken. Kan nu echt geen elegantere plek gevonden worden om iemand van dit kaliber te ontvangen? Maar goed, de context deed geen afbreuk aan de boodschap. “Dit is een vervormd debat”, benadrukt hij. Een samenspel van semantisch gegoochel ook. ‘Vluchteling’, ‘migrant’, het wordt allemaal op één hoop gegooid, wat een erg bewuste manier van verwarring zaaien is. Aangetrokken door onze Europese sociale modellen is men een volksverhuizing aan het organiseren, waarschuwt de voormalige president. Het onderscheid tussen migratie en massamigratie wordt niet meer gemaakt. Waar hij het eerste omschrijft als een “uiting en bestanddeel van elementaire menselijke vrijheid”, zij het aan regels van aanpassing gebonden, speelt bij de massamigratie “de ambitie om zoveel mogelijk van de oude wereld en van de oorspronkelijke levensstijl mee te nemen en in stand te houden”. Bij dit laatste speelt ook geen culturele verrijking, een vaak gehoord argument. Dit heb je enkel in een aantal individuele gevallen, waarvan het aantal niet te hoog mag ingeschat worden.

Uitgeverij Egmont

In ruwe lijnen is dit de boodschap die Klaus in zijn schrijfsel uitdraagt. Dat het een beknopt verhaal werd, maakt de verspreiding makkelijker. Vertalingen zijn er al in verschillende talen, andere gaan naar verluidt nog volgen, dus is er nu ook een Nederlandse editie voorhanden. Dat het boek net bij Uitgeverij Egmont verschijnt, toch wel een direct bijhuis van het Vlaams Belang, maakt het extra interessant. Met een voorwoord van voorzitter Tom van Grieken en een nawoord van Gerolf Annemans is de associatie onmiskenbaar. Diezelfde Van Grieken was de inleider van Klaus in het Vlaams Parlement. Dat een voormalig staatshoofd net met deze gastheer zijn opwachting maakte, wekte nauwelijks reactie op; het zou enkele jaren geleden ondenkbaar zijn geweest.

VRT

“Ik ben blij in het Vlaams Parlement te kunnen spreken, en niet in het Europees Parlement”, merkte Klaus met enig cynisme op. Het voorval mag dan al van 2009 dateren, de opmerking was een duidelijke knipoog naar zijn tumultueuze toespraak voor de Europese Assemblee. In een logisch opgebouwd betoog zette hij als dienstdoend Tsjechische president (zijn land was toen voorzitter van de EU) de puntjes op de i. Uiteraard hoort zijn land in Europa en de EU thuis, maar de essentiële vraag is de invulling van dat Europa. Die constructie mag niet evolueren tot wat het vandaag al is en systematisch bevoegdheden die nationaal zouden moeten blijven opslorpen. “Wij kennen alles van totalitaire systemen”, liet hij zich ontvallen. Begrijp: wat ons ter zake wel wat spreekrecht geeft. Dit laatste zei hij op een moment dat niet veel Vlaamse verkozenen op hun stoeltje zaten. Figuren als Ivo Belet (CD&V) of Paul Staes (Groen) stonden toen al stevig te fulmineren voor de micro’s. Wat er ook van zij, de avond van de boekvoorstelling vorige week dinsdag was Vaclav Klaus ook te gast in de studio van Ter Zake. Het leverde een degelijk en evenwichtig gesprek op, zij het dat het steevast over de EU ging. Of hoe de VRT er zelfs in een zweem van openheid toch in slaagt de heetste hangijzers te omzeilen.

Michaël Vandamme