2016-43_11-praten-met-daniel-friberg-medium“Links ondermijnt actief haar eigen geloofssysteem.”

‘Nieuw Rechts’ is terug en groter dan ooit. Hoewel het oorspronkelijk uit Europa komt, in het bijzonder uit Frankrijk met de academicus Alain de Benoist, heeft het zich verspreid over de wereld en is het naar de voorgrond getreden van de Amerikaanse presidentiele politiek. Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat, wijdde in augustus een volledige speech aan de ‘Alt Right’ en noemde het een “radicale margegroep”. Met haar speech toonde ze echter het tegendeel aan.

Nieuw Rechts omhelst zowel ideeën van links als van rechts: het promoot zaken als ‘etnopluralisme’ (elk volk moet soeverein kunnen zijn), maar verwerpt ook globalisme, consumentisme en economisch materialisme in het algemeen. Het legt de focus op ‘metapolitiek’: politiek door cultuur. Het is gebaseerd op de ideeën van Antonio Gramsci, een Italiaanse marxist die in fascistisch Italië werd gevangengezet. Het beargumenteert dat je eerst de ‘culturele hegemonie’ moet veroveren vooraleer je een systeem kan veranderen. Deze hegemonie legt de culturele grenzen vast waarbinnen het publieke debat wordt gehouden.

In Europa heeft Nieuw Rechts doorheen de decennia verschillende transformaties doorgemaakt, zowel in aard als in grootte. Van een eerder filosofisch/academisch gegeven in de late jaren zestig en zeventig, geleid door Alain de Benoist, werd het de politiek-ideologische bouwsteen waarop nationalistische partijen zoals het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) hun fundamenten zouden bouwen. In de jaren negentig werd het eerder een niche, in leven gehouden door intellectuelen zoals de mensen achter het maandblad TeKoS. Maar in het nieuwe millennium zouden we een wedergeboorte zien. Verschillende jonge organisaties zoals Generation Identitaire, Phalanx Europa, RightOn en Arktos hebben iets laten ontwaken dat niet snel lijkt te zullen indommelen. ’t Pallieterke sprak met de medestichter van Motpol, Arktos and RightOn. Daniel Friberg, 37 jaar, geboren in Zweden, schreef het werk ‘De Terugkeer van Echt Rechts’ en was op 15 oktober op doorreis in Vlaanderen.

’t Pallieterke: Daniel, je hebt een uitgebreide academische en professionele achtergrond. Kan je die even toelichten?

Daniel: “Dat klopt. Ik ben afgestudeerd als MBA (Master Business Administration) aan Gothenburg Business School. Later deed ik sociaal onderzoek aan de universiteit van Gothenburg. Mijn onderzoeksteam heeft heel wat innovatief werk verzet inzake de relatie tussen sociaal kapitaal en geografie. Met de juiste combinatie van die factoren kan een ‘economische cluster’ ontstaan. Bij wijze van voorbeeld: Donsö, een klein eiland in West-Zweden met 1.500 inwoners, heeft maar liefst elf grote scheepvaartbedrijven dankzij de hoge concentratie van de juiste mensen (die voor een continuïteit van knowhow zorgen) en een goeie toegang tot de zee.

Na mijn academische bezigheden ben ik mijn commerciële loopbaan gestart. Ik had verschillende managementposities voor ik begon in de mijnbouw. Bij Wiking Mineral werd ik eerst voorzitter van het bestuur, later CEO. Gelijklopend daarmee werd ik CEO bij het kleinere Nordic Resources, ook een mijnbedrijf. Ik heb evenwel mijn ontslag gegeven afgelopen maart om mij volledig toe te leggen op mijn (meta)politieke projecten: Motpol, de Nieuw Rechtse denktank; Arktos, de Nieuw Rechtse uitgeverij en RightOn, een digitale blog voor alternatieve stemmen.”

’t Pallieterke: waarom ben je veranderd van werk, terwijl je elders toch veel meer kon verdienen?

Daniel: “Waarom zou ik mijn tijd en aandacht steken in geld verdienen terwijl onze beschaving in gevaar is? Waarom zou ik geld verdienen voor mezelf wanneer mijn kinderen zelfs niet in het land gaan kunnen leven dat ik en mijn generatie gaan achterlaten? Ik zie het als een plicht: moeilijke tijden hebben sterke mensen nodig.”

’t Pallieterke: je boek heet ‘De Terugkeer van Echt Rechts’. Wat bedoel je daarmee?

Daniel: “Wat ik bedoel met Echt Rechts zijn die mensen, organisaties en ideeën die de grenzen die links heeft gezet op het publieke debat niet aanvaarden. Sommige zogezegd rechtse partijen geloven en reproduceren dezelfde dingen die (radicaal) links wil: open grenzen, globalisme, de maakbaarheid van mens en maatschappij, postkolonialisme, gelijkheid, de LGBT-agenda enzoorts. Zij zijn wat ik noem ‘Oud Rechts’ of ‘Vals Rechts’, slechts minimaal verschillend met links over wat belastingen.

Echt Rechts heeft een fundamenteel andere visie. Maar, het bestaat evenwel niet alleen uit ideeën zoals de mijne (zijnde Nieuw Rechts). Ik beschouw alle rechtse ideeën die het culturele en dwingende kader van links op onze maatschappij niet aanvaarden als Echt Rechts. Ik denk aan paleoconservatieven, bepaalde katholiek geïnspireerde ideologieën, verschillende nationalistische ideeën, et cetera.”

’t Pallieterke: in je boek geef je als voorbeeld van Vals Rechts de Britse Conservatieven, maar ook de Amerikaanse Republikeinse partij. Nu Donald Trump de Republikeinse presidentskandidaat is, geloof je nog steeds dat dat voorbeeld correct is?

Daniel (glimlacht): Wel, nee. Donald Trump heeft wezenlijk die partij overgenomen en heeft volledig andere uitgangspunten dan vorige partijleiders. Natuurlijk bevindt hij zich nog steeds in een vijandige omgeving omwille van een tandenknarsend partijestablishment.

De Republikeinse partij was ooit de ‘Vredespartij’, het geloofde in zekere waarden maar legde die niet op aan andere landen. Maar de partij werd gekaapt door zogenaamde neoconservatieven, voormalige trotskisten en Democraten. Maar dit is niet langer het geval. Echt Rechts is terug de baas!

Maar Donald Trump accepteert het dominante paradigma niet dat decennia gedeeld werd door zowel Democraten als Republikeinen: een globalistisch model, gekenmerkt door open grenzen, neoliberalisme en militaire interventie. De Republikeinse partij was ooit de ‘Vredespartij’. Ze geloofde in waarden, maar legde die niet op aan andere landen. Maar de partij werd gekaapt door de neoconservatieven, voormalige trotskisten die hun model overal wilden afdwingen. Dat is echter niet langer het geval. Echt Rechts is terug de baas in de Grand Old Party (een alternatieve naam voor de Republikeinen, nvdr)!”

’t Pallieterke: denk je dat Donald Trump zal winnen?

Daniel: “Ik geloof dat Trump niet de idioot is waarvoor de mainstream media hem afschildert. Ik denk dat hij zeer slim is en begrijpt hoe massademocratie, waarin ieder een gelijke stem heeft, werkt. Een studie heeft aangetoond dat de woordenschat van Trump begrijpelijk is voor een kind van onder de elf jaar. Dat is niet omdat hij de intelligentie heeft van een prepuber, hij is tenslotte afgestudeerd aan de prestigieuze Pennsylvania Universiteit. Nee, hij gebruikt eenvoudige taal omdat hij iedereen wil bereiken, ook de arbeidersklasse. Daarom zal hij winnen: hij bereikt mensen die zijn achtergelaten door het systeem en die normaal gezien niet zouden gaan stemmen.”

’t Pallieterke: in je boek spreek je over Zweden als het epicentrum van metapolitiek en Nieuw Rechts. Ondertussen lezen we via het Gatestone Instituut dat Zweden de “verkrachtingshoofdstad van het Westen” is. Wat is er dan verbeterd in Zweden?

Daniel: “Dat klopt, wat betreft verkrachtingen is Zweden slechts nummer twee, enkel Lesotho in Afrika steekt ons voorbij. En laat ons wel wezen: Zweden is een rijk land, geen ontwikkelingsland met bijhorende justitie. Onze politieke ‘elites’ zijn zodanig geobsedeerd door hun multiculturele dogma’s dat ze ons land met ongeziene snelheid in de prak willen rijden.

Maar ik bedoelde dat Zweden op de voorgrond was en is van de Nieuw Rechtse scène. Motpol is bijvoorbeeld gesticht in 2006, en van daaruit Arktos (2009). Beide zijn essentieel geweest voor de wedergeboorte van Nieuw Rechts. Vandaag zijn er verschillende media, groepen en dergelijke die het establishment uitdagen, en sommige Nieuw Rechtse bewegingen in Frankrijk en Hongarije zijn vandaag groter dan wij in Zweden. Maar we speelden een cruciale rol in een cruciale tijd, en nog steeds.”

’t Pallieterke: wat denk je van de ‘Alt Right’? De beweging, voornamelijk gefocust op Amerikaanse politiek, is zeer actief op digitale forums zoals 4Chan en Reddit. Van daaruit beïnvloeden ze het discours op Facebook, Twitter…

2016-43_11-pepe-the-frog-mediumDaniel (enthousiast): Ja! Het succes van de Alt Right illustreert de effectiviteit van metapolitieke methoden. Via culturele middelen hebben ze het discours en de beperkingen op het publieke debat veranderd; ze hebben de teugels gevierd op hoe we mogen denken en de dogma’s van links en Oud Rechts geërodeerd.”

Eén van hun middelen is het gebruik van ‘memes’ (terugkerende afbeeldingen/noties gebruikt om een bepaalde boodschap te brengen, op het net zeer populair, nvdr.). Neem bijvoorbeeld ‘Pepe the Frog’, die heel veel media-aandacht heeft verworven en ge(re)tweet is door mensen als Donald Trump. Ik denk dat dat fantastisch is, omdat in het tijdperk van massademocratie en korte aandachtsspannen die persoon wint die zijn boodschap kan brengen op de meest korte en aandacht trekkende manier. Door de culturele afbakeningen te beheersen online, beïnvloedt de Alt Right het politieke toneel in de maatschappij.

Ik denk ook dat ‘Alt Right’ een sterke merknaam is, misschien zelfs beter dan ‘Nieuw Rechts’. De essentie van de term – zowel de verkorting van het woord alternatief als de betekenis van alternatief – is in lijn met moderne pop- en internetcultuur. Misschien reviseer ik mijn boek wel en ga ik het meer letterlijk adresseren (glimlacht).”

’t Pallieterke: je spreekt in je boek over het op handen zijn van de teloorgang van links. Hoe zit dat dan in elkaar? De greep van links op politiek en media is nog steeds stevig, niet?

Daniel: “Dat klopt, hoewel het internet meer en meer het gat opvult dat links aan het achterlaten is en een andere boodschap vertelt, vaak een Echt Rechtse. Maar het teken aan de wand van het falen van links is dat ze actief, zowel in discours als in daad, hun eigen standpunten ondermijnen. Hedendaags links breekt de principes af van de Verlichting zoals vrijheid van mening, de scheiding van Kerk en staat… Zelfs tolerantie voor een andere geaardheid en vrouwenrechten moeten op de schop. Dit omdat ze een onhoudbare positie willen behouden: de multiculturele samenleving. Om zogenaamde diversiteit te bewaren, zijn ze bereid hun eigen geloofspunten op te offeren. Ik noem dat ‘Regressief Links’ en zie in hun eigen ongeloof in zichzelf het begin van hun einde.”

’t Pallieterke: je keurt uitdrukkelijk recepten uit het verleden af, stellend dat ze nutteloos zijn voor ons tijdvak. Je zegt letterlijk “Napoleon en Caesar komen niet terug”. Geloof je niet in de cyclische aard van geschiedenis?

Daniel: “Wel, ja, de geschiedenis is niet lineair, net zoals Oswald Spengler – de grote historicus – poneert. Maar dat betekent niet dat we oude oplossingen moeten dupliceren.

Sommige ideeën uit de jaren dertig bijv. waren misschien wel geschikt voor dat tijdvak, maar het zou een verschrikkelijk idee zijn om die vandaag te reproduceren. Om nog maar te zwijgen over de inbeeldbare enorme terugslag van het gebruik van die logo’s.

Als een frisdrankproducent faalt om zijn soda te verkopen omdat zijn drankje waardeloos is, gaat dat bedrijf niet terug naar de fabriek met “oké, laten we het drankje veranderen, maar de naam behouden”, laat staan dat het exact hetzelfde drankje mét dezelfde naam zal gebruiken. Neen, een goed bedrijf zal met iets volledig nieuws op de markt komen. Bewust zijn van het verleden betekent niet dat je dat verleden moet reproduceren. Eerder betekent het dat je naar de toekomst kijkt door een lens gevormd door het verleden. Zo leren we van gemaakte fouten. Sommige ideeën uit de jaren dertig bijvoorbeeld sloegen misschien wel aan in dat tijdvak, maar het zou een verschrikkelijk idee zijn om die vandaag te reproduceren. Om nog maar te zwijgen over de inbeeldbare enorme terugslag van het gebruik van die logo’s (lacht).”

’t Pallieterke: bedankt voor je tijd, Daniel. Heb je nog een boodschap voor onze lezers en voor Vlaanderen?

Daniel: “Zoals je hebt gehoord, ben ik een grote voorstander van culturele invloed en in die hoedanigheid dus ook van alternatieve media. Ik wil de lezers en steunders van ’t Pallieterke dan ook graag aanmoedigen om te blijven bijdragen aan onze zaak door media zoals ’t Pallieterke te blijven lezen en kopen. Zo werk je mee aan het behoud van onze beschaving.

Aan de bevolking van Vlaanderen: ik hoop dat jullie snel jullie onafhankelijkheid verwerven van het Franstalige Wallonië. Elk volk verdient zijn vrijheid en dat geldt ook voor jullie.

Jonas Naeyaert

‘De Terugkeer van Nieuw Rechts’ door MBA Daniel Friberg is in het Nederlands vertaald door Jens De Rycke.

Paperback: ISBN: 978-1-910524-65-7. 122 blz. $12.

Harde kaft: ISBN: 978-1-910524-66-4. 122 blz. $29.

Ook op arktos.com te vinden.

E-boek: ISBN: 978-1-910524-68-8. 122 blz. €6,04.

Ook op bol.com te vinden.